Contact

Arbeidsovereenkomst opstellen

Een arbeidsovereenkomst opstellen is niet een-twee-drie gedaan. Deze overeenkomst dient namelijk alle arbeidsvoorwaarden voor de duur van het contract te bevatten. Dit is meer dan alleen de basisgegevens, het loon, de functieomschrijving en de vakantieaanspraak. Alles dat te maken heeft met een dienstverband, tijdelijk of vast, dient te worden vastgelegd in de arbeidsovereenkomst. Zo kunnen er geen misverstanden ontstaan en houdt u zich als werkgever netjes aan de wet. Salarisadministratieloont.nl kan u helpen om goede arbeidsovereenkomsten op te stellen.

Kunt u zelf een arbeidsovereenkomst opstellen?

Als werkgever bepaalt u zelf onder welke voorwaarden u werknemers in dienst wilt nemen. Het contract is een overeenkomst tussen u en uw werknemer. Daarom kunt u prima zelf een arbeidsovereenkomst opstellen. Weet echter wel dat werknemers ongeacht hun contract dat zij ondertekenen rechten hebben. Zet u bepaalde zaken niet in het contract, dan betekent dit dus niet automatisch dat deze zaken niet van toepassing zijn op u en uw werknemer. Om misverstanden te voorkomen, is het daarom aan te bevelen om weloverwogen een arbeidsovereenkomst op te stellen, met onder meer:

  • de basisgegevens over de functie
  • informatie over vakantiedagen en vakantietoeslag
  • afspraken over onkostenvergoedingen
  • afgebakende informatie over arbeidsongeschiktheid en ziekte
  • een eventueel concurrentiebeding en geheimhoudingsplicht
  • Compleet, inclusief CAO-voorwaarden

U kunt zelf uitzoeken wat er allemaal in het arbeidscontract moet staan, maar gemakkelijker is het natuurlijk om hiervoor een gespecialiseerde partij aan te spreken. Bij Salarisadministratieloont.nl kunt u terecht om complete arbeidsovereenkomsten te laten opstellen. Deze overeenkomsten voldoen exact aan de wetmatige eisen én de CAO-voorwaarden die voor uw branche van toepassing zijn.

Arbeidsovereenkomst voorbeeld

Wilt u een arbeidsovereenkomst voorbeeld van ons inzien? Dat kan! Neem contact met ons op via de online contactpagina.

Copyright © 2024 - salarisadministratieloont - Onderdeel van OAmkb.nl - Arbeidscontract voorbeeld | Dienstverleners overige | Sitemap