Contact
Verzuimregistratie

Verzuimregistratie

Net als urenregistratie is verzuimregistratie een bedrijfsregistratie die onmisbaar is als er personeel bij uw bedrijf in dienst is. Bij verzuimregistratie worden de uren dat iemand ziek is, of vanwege andere redenen niet kan komen werken, geregistreerd. Bij Salarisadministratieloont.nl wordt deze registratie digitaal gedaan. Deze manier van registreren heeft namelijk een aantal voordelen.

Eenvoudig inzichtelijk

Door al het verzuim van uw personeel digitaal te registreren, worden de gegevens van het verzuim eenvoudig inzichtelijk. U kunt in één oogopslag zien hoe vaak een personeelslid in een bepaalde periode ziek is geweest en u kunt aflezen hoeveel dagen deze gemiddeld ziek is. Ook heeft u inzicht in het percentage van het ziekteverzuim ten opzichten van de gewerkte aantal uren. Verder kunt u de digitale gegevens van de verzuimregistratie eenvoudig bijhouden en opslaan, zodat u op een later moment eenvoudig de gegevens erbij kunt pakken als dit nodig is, bijvoorbeeld bij een functioneringsgesprek.

Te koppelen aan urenregistratie

Het verzuimregistratiesysteem van Salarisadministratieloont.nl is eenvoudig te koppelen aan andere registratiesystemen, zoals de urenregistratie en de verlofregistratie. Hierdoor worden de gegevens nog inzichtelijker.

Verplicht

Vanuit de wet is het verplicht om een verzuimregistratie bij te houden. Het is namelijk nodig om aan de regels van verzuim en re-integratie te kunnen voldoen, zoals deze zijn vastgelegd in de Wet verbetering poortwachter. Kort gezegd houdt deze wet in dat de werkgever medeverantwoordelijk is voor de re-integratie van de zieke werknemer. Daarnaast is in deze wet vastgelegd dat u als werkgever:

  • loon doorbetaalt aan de werknemer;
  • ervoor zorgt dat uiterlijk in de zesde week van het ziekteverzuim een probleemanalyse is geschreven;
  • samen met de werknemer een plan van aanpak ten aanzien van de probleemanalyse van de bedrijfsarts opstelt.

Kiest u voor verzuimregistratie via Salarisadministratieloont.nl, dan kiest u voor uiterst inzichtelijke digitale gegevens, die eenvoudig te koppelen zijn aan andere gegevens van uw werknemers. Onze administrateurs beschikken over de kennis voor secure verzuimregistratie en zij blijven middels opleidingen altijd op de hoogte van de laatste regelgeving en mogelijkheden betreffende verzuimregistratie.

Terug naar overzicht
Copyright © 2024 - salarisadministratieloont - Onderdeel van OAmkb.nl - Arbeidscontract voorbeeld | Dienstverleners overige | Sitemap