Contact
Verlofregistratie

Verlofregistratie

Verlofregistratie is één van de vele administraties die bedrijven nodig hebben om processen soepel te laten verlopen. Denk bijvoorbeeld aan de zomervakantieperiode. Als iedereen in die tijd verlof heeft, maar dit staat nergens duidelijk geregistreerd, dan kunnen er veel zaken misgaan. Er kunnen bijvoorbeeld afspraken worden ingepland, terwijl de persoon niet aanwezig is, en als leveranciers willen leveren, kan het voorkomen dat niemand de goederen kan aannemen en registreren. Verlofregistratie en verlof berekenen is niet heel ingewikkeld, maar het kan voor veel bedrijven een tijdrovende klus zijn. Toch is het van belang dat de klus goed gebeurt, want verlofdagen zijn wettelijk bepaald en als een bedrijf fouten maakt, kan dit worden bestraft.

Wettelijke verlofdagen

Werknemers hebben recht op verlofdagen. Dit is wettelijk bepaald. De wettelijke verlofdagen kunt u eenvoudig berekenen. Het aantal uur dat een werknemer sowieso recht heeft op verlof is het aantal werkuren per week maal vier. Werkt iemand 40 uur per week? Dan heeft hij of zij dus sowieso recht op 40 keer vier verlofuren, dus 160 uur. Deze verlofuren betaalt u als werkgever door.

Wat u moet weten:

  • Het kan dat een werknemer recht heeft op meer verlofuren. Dit wordt genoemd in de CAO of de arbeidsovereenkomst.
  • Ook als een werkneemster zwanger is, of de partner van een werknemer bevalt, bent u verplicht hiervoor betaald verlof te geven.
  • Is een werknemer ziek? Dan loopt de opbouw van verlof ook gewoon op.
  • Is hij of zij ziek tijdens zijn of haar opgenomen vakantie? Dan tellen deze dagen als ziektedagen en niet als opgenomen verlofdagen.

Verlofregistratie

Met verlofregistratie is telkens opnieuw het verlof berekenen niet meer nodig. Dit doet ons systeem voor u! Zo vergeet u niets en heeft u duidelijk inzicht in hoeveel verlof uw personeel opneemt en op hoeveel verlof uw personeelsleden nog recht hebben.

Verlofregistratie bij Salarisadministratieloont.nl geeft u de volgende voordelen:

  • u en uw personeel kunnen 24/7 inzien hoeveel verlofdagen zij hebben en nog kunnen opnemen
  • uw personeel kan eenvoudig online verlof aanvragen, waardoor de aanvraag efficiënt gebeurt en er geen miscommunicatie over kan ontstaan
  • planningen en afspraken zijn eenvoudig te maken, want het is eenvoudig en snel in te zien wie wanneer verlof heeft

Vraag nu uw offerte aan voor goed geregelde verlofregistratie!

Terug naar overzicht
Copyright © 2023 - salarisadministratieloont - Onderdeel van OAmkb.nl - Arbeidscontract voorbeeld | Dienstverleners overige | Sitemap