Contact
Procedure salarisverwerking

Procedure salarisverwerking

Als u besluit dat wij de salarisverwerking van u overnemen ontvangt u van ons een checklist waarop alle benodigde initiële gegevens kunnen worden ingevuld. Deze checklist wordt getekend aan ons geretourneerd. Tevens machtigt u ons voor de toekomstige aangiften loonheffingen die wij namens u zullen indienen bij de Belastingdienst.

Maandelijks stelt u ons op de hoogte van bijzondere betalingen, zoals overuren e.d., zodat wij die in de salarisverwerking kunnen verwerken. Dit kan bijvoorbeeld via e-mail. Indien er nieuwe werknemers in dienst komen, dan dient dat tijdig aan ons te worden gemeld. Wij zullen dan namelijk een 'eerstedagsmelding' naar de Belastingdienst sturen, hetgeen wettelijk verplicht is. De eerstedagsmelding dient te worden ingediend voordat een nieuwe werknemer werk verricht.

Vanaf dat moment nemen wij alle werkzaamheden met betrekking tot de salarisverwerking van u over. Wij verzorgen de loonstroken, verzamelloonstaten, jaaropgaven en salarisjournaalpost die in uw boekhouding kan worden ingeboekt. Bovendien ontvangt u een overzicht van de te betalen netto lonen aan de werknemers. Ook zorgen wij ervoor dat alle benodigde gegevens op tijd bij de Belastingdienst zullen worden ingediend.

Wat doet u zelf?

  • De netto lonen betalen aan uw werknemers.
  • De loonheffingen tijdig betalen aan de Belastingdienst.
  • Er voor zorgdragen dat alle gegevens m.b.t. uw salarisadministratie goed worden bewaard (bij eventuele belastingcontrole moet u bijvoorbeeld kunnen aantonen, door overhandiging van een kopie van een geldig legitimatiebewijs, wie er in dienst zijn).
Terug naar overzicht
Copyright © 2024 - salarisadministratieloont - Onderdeel van OAmkb.nl - Arbeidscontract voorbeeld | Dienstverleners overige | Sitemap